Přečti si o velkých změnách
0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod drexiss.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Drexiss.cz.
Společnost: Drexiss s.r.o.

IČ: 05522536

Sídlem: Ke Škole 391, Loučeň 28937

C 265084 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa provozovny (adresa pro vracení a reklamace zboží)

Drexiss s.r.o Italská 704, Milovice 28924

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Podnikatelský subjekt - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícího na e-shopu www.drexiss.cz řádným vyplněním a potvrzením objednávky prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy není možné oblečení již vyrobit. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

 

Zboží

Kulichy jsou ručně háčkované v České republice v univerzální velikosti 54-58 cm.  Pokud máte zájem o jinou velikost, kontaktuje nás prosím přes email drexiss@drexiss.cz. Všechny výrobky jsou háčkované ze 100% akrylu. Péče o kulicha - doporučuji jemné ruční praní 30°C. Všechny ostatní produkty jsou popsané v detailu produktu a zároveň u každé varianty produktu.

Platba

Zboží posíláme do 5 pracovních dnů od přijetí platby na náš bankovní účet 2001092663/2010 vedený u společnosti FIO Banka.

Dodací podmínky

 U zboží, které je skladem je doba dodání cca 5 pracovních dní. Zboží, které není skladem nebo podle vlastního návrhu bude dodáno do 7 pracovních dnů od data zaplacení objednávky nebo v případě dobírky, vytvoření objednávky (přesněji je vždy dodací lhůta upřesněna prostřednictvím emailu).

Zboží je dodáváno společností Česká pošta a je účtován poplatek za poštovné 75 Kč(obyčejný balík, doporučené psaní) nebo 135 Kč(balík do ruky. Zaslání zboží dobírkou je účtovaná částka za dopravu 115 Kč(obyčejný balík, doporučené psaní) nebo 175 Kč(balík do ruky).

U zboží zasílané Českou poštou na Slovensko je účtován poplatek 175 Kč. 

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží na e-shopu www.drexiss.cz jsou konečné tj. včetně všech případných daní. K uvedeným cenám jsou pouze připočteny poplatky za dodání zboží viz. Dodací podmínky.

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

Způsob úhrady konečné kupní ceny si kupující navolí sám a vše bude uvedeno v kupní smlouvě. Kupující má na výběr z těchto variant:

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží;

bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet, který je uveden v potvrzené objednávce.

On-line platební kartou - kupní cena je uhrazena kupujícím ihned po dokončení objednávky.

Hotově – v případě osobního odběru, na adrese Italská 704, Milovice 28924 nebo na předem sjednané adrese, lze platit v hotovosti při převzetí objednávky

 

Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá ode dne, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

 

Zaslání výrobku zpět musí být na adresu prodávajícího a nesmí být zasláno na Dobírku. Oblečení musí být vrácené nepoškozené a nenošené. Na použité oblečené se nevztahuje odstoupení od smlouvy.

Na zboží šité na zakázku(dle vlastního designu) se nevztahuje lhůta pro vrácení, toto zboží lze pouze upravit​.

Adresa provozovny (adresa pro vracení a reklamace zboží)

Drexiss s.r.o., Italská 704, Milovice 28924

Reklamované zboží, které bude zasíláno na adresu Rakouská 540 , 289 24 Milovice NEBUDE VYZVEDÁVÁNO.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte prostřednictvím e-mailu drexiss@drexiss.cz

 V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet, který si kupující sám určí písemně na email: drexiss@drexiss.cz

Reklamace

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

Nepoškozené a nenošené zboží lze do 14 dnů bez udání důvodů vrátit na fakturační adresu: Drexiss s.r.o., Italská 704, Milovice 289 24. Vrácení peněz proběhne zpět na bankovní účet do 30 dnů od vrácení zboží.
Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním či nesprávnou údržbou. Informace o správném zacházení se zboží jsou kupujícímu zaslány spolu s objednaným zbožím.

formulář pro výměnu nebo vrácení zboží naleznete zde: formulář

Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Taky odpovídá, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího, může poskytnout přiměřenou slevu či odstoupení od kupní smlouvy.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Drexiss s.r.o. jako prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem (tj. od přijetí reklamace buď osobně, nebo od přijetí poštovní zásilky s reklamovaným zbožím. V případě komplikací, je možná domluva se zákazníkem na případné delší dodací lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů.

Dle zákona číslo 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a informací jsou vaše data související s nákupem na www.drexiss.cz důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována žádným třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

 

Základní informace k ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů
Jsme společnost Drexiss s.r.o., se sídlem Ke Škole 391, Loučeň PSČ 28937, IČO 05522536, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 265084 a jako správce zpracováváme vaše osobní
údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete
Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si
její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Kamerové systémy na našich prodejních místech a provozovně
Naše kamenná provozovna ani jiná prodejní místa nejsou monitorována našimi kamerovými systémy
Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje
optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě
přístupu z počítače.
Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
 Nákup zboží: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili
vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se
můžeme obrátit.
 Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho
zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány
i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám
zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat
o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to
s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 Marketingová činnost:
o E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z
odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravítenastavení svého
uživatelského profilu nebo využijetetohoto kontaktního formuláře nebo zavoláte na naši
Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje
(např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech
stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro
všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k
odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás
kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to
zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních
údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti
marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti
tomuto zpracování můžete vznést námitku.
 Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout
relevatnější nabídky dalšího zboží.
 Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž
zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě,
že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z
důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně
závažných důvodů.
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou
smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní
údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu
tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás
zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme
automaticky. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS
zprávy.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
 Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud
bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci
předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše
jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud
nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.
Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro
účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží,
které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše
osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují
především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce
kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí
zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude
zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner,
který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme,
povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně
smazat.
 Platební karty: naše společnostnemáúdaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o
vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně
zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5
let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění
všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních
předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu
využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení.

Nahrávky telefonních hovorů neprovádíme.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních
údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení,
ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem
na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně
aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod
používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo
vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům,

právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich
osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s
vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

.
Přístup (portabilita)
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím mailu, který je
uveden v sekci kontakty
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
 Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich
zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Výmaz
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které
musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro
určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi
evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší
platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou
jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
a. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
b. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní
důvod pro jejich zpracování
c. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo,
že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

d. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
e. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
f. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

.Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou
k dispozici elektronicky nawww.drexiss.cz .

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Obě strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 11. 2016. Změny podmínek vyhrazeny.